Trang chủ / Sản phẩm / CHRISTIE


Vista Spyder

Christie Vista Spyder cung cấp cho bạn tính linh hoạt và toàn quyền kiểm soát, vì vậy bạn có thể kết hợp một số lượng đáng kinh ngạc các nguồn tín hiệu...
Christie FHD552-X HD LCD panel

Sản phẩm FHD552-X của Christie là giải pháp hoàn hảo cho hiển thị sử dụng các màn hình LCD ghép lại với nhau, cho một phạm vi rộng các ứng dụng hiển thị...