Trang chủ / Sản phẩm / CAMERAS FOR POLICE & ARMY


Cbrne - systems

Lệnh điều khiển CBRNE hỗ trợ (CBRNE-Hóa chất, sinh học, bức xạ, hạt nhân và vật liệu nổ),  đã được kích hoạt ngày 16 tháng 10 2004.CBRNE được cung cấp cho...
Unmanned controlling - systems

Với hơn 3.000 hệ thống giao hoặc đặt hàng, UNMANNED CONTROLLING-SYSTEMS cung cấp hiệu năng phạm vi dài nhất. UNMANNED CONTROLLING-SYSTEMS đã được cài đặt trên hơn 100 loại máy...
Land-Force Systems

Bảo vệ đặc biệt là khả năng phát hiện những gì người khác không thể xem trực quan thông qua công nghệ hình ảnh tiên tiến; phát hiện và theo dõi những kẻ xâm nhập thông qua state-of-the-art radar...
Navy Systems

Hệ thống NAVY SYSTEMS cung cấp đầy đủ các giải pháp tầm xa và nhỏ gọn phù hợp với các nền tàng hằng hải cả nhỏ và lớn. NAVY SYSTEMS là hệ thống cảm...
Sky-Systems

Với hơn 3000 cảm biến hồng ngoại EO/IR trên đơn đặt hàng hoặc giao hàng, sản phẩm SKY-SYSTEMS cung cấp hiệu năng, phạm vi dài nhất. Sản phẩm SKY-SYSTEMS-HD là sản phẩm kỹ...