Trang chủ / Sản phẩm / CBRNE-Systems


Cbrne - systems

Lệnh điều khiển CBRNE hỗ trợ (CBRNE-Hóa chất, sinh học, bức xạ, hạt nhân và vật liệu nổ),  đã được kích hoạt ngày 16 tháng 10 2004.CBRNE được cung cấp cho...