Trang chủ / Sản phẩm / Land-Force Systems


Land-Force Systems

Bảo vệ đặc biệt là khả năng phát hiện những gì người khác không thể xem trực quan thông qua công nghệ hình ảnh tiên tiến; phát hiện và theo dõi những kẻ xâm nhập thông qua state-of-the-art radar...