Trang chủ / Sản phẩm / Contact Centers


Business advocate

Business advocate quản lý tất cả các cuộc gọi, email và tương tác trò chuyện web thông qua một hàng đợi duy nhất, hệ thông định tuyến thông minh trong thời...
Avaya one-X® Agent

Avaya one-X ® Agent là một ứng dụng phần mềm máy tính để bàn được thiết kế đặc biệt để đáp ứng nhu cầu của các trung tâm liên lạc. Avaya one-X ® ...
Avaya One Touch Video

Leverage video như là một kênh của hệ thống contact center của bạn. Avaya One Touch Video cho phép thoại và video giữa các đại lý và khách hàng. Người gọi chỉ...
Contact center control manager

Avaya Contact Center Control Manager cung cấp tập trung quản lý hoạt động dành riêng cho Avaya Contact Center Applications. Sản phẩm này cho phép một thời gian xác định và...
Avaya Aura ® Contact Center

Avaya Aura ® Contact Center cho phép các tổ chức tận dụng thời gian thực và lịch sử thông tin liền mạch, giúp chăm sóc khách hàng tốt hơn. Thông tin liên...