Trang chủ / Sản phẩm / Networking


Secure Router 4000 Series

Cung cấp hiệu suất và năng lực cao cấp, Secure Router 4134 cho truyền thông hợp nhất tích hợp nhiều chức năng mạng trong một thiết bị duy nhất. Các chức năng bao gồm IPv4/IPv6 định...
Secure Router 2000 Series

Lý tưởng cho các chi nhánh doanh nghiệp và các trang web từ xa, Secure Router 2330 cung cấp định tuyến IP, gateway thoại và dịch vụ an ninh trong một nền tảng hiệu quả về chi...
Secure Router 1000 Series

Router 1000 series cung cấp nhanh chóng, an toàn, đáng tin cậy, và khả năng mở rộng kết nối mạng diện rộng (WAN) truy cập cho các văn phòng chi nhánh doanh nghiệp và...
Advanced Gateway 2330

Giải pháp linh hoạt đáng tin cậy cho phép các doanh nghiệp mở rộng tập trung các dịch vụ truyền thông hợp nhất cho người sử dụng từ xa. Tương thích với Avaya Aura...
Ethernet Routing Switch 4000 Series

Ethernet Routing Switch Series 4000 được thiết kế cho closets dây doanh nghiệp và triển khai mạng cạnh khác. Thiết bị này có thể xếp chồng mang lại hiệu suất cao, an toàn,...
Ethernet Routing Switch 2500 Series

Ethernet Routing Switch 2500 Series là tiêt kiệm năng lương, chi phí thấp hiệu quả thích hợp cho các văn phòng chi nhánh của doanh nghiệp triển khai hệ thống. Nguồn cung cấp...
Ethernet Routing Switch 8000 Series

Ethernet Routing Switch 8000 Series là một bộ sưu tập lớn của các hệ thống cung cấp kết nối mạng và kết nối Ethernet mật độ cao. Hỗ trợ hot-swappable module, dự phòng, và...
Virtual Services Platform 7000

Avaya giải quyết nhu cầu linh hoạt, kết nối Ethernet tốc độ cao, với một Switch Top-of-Rack hiệu suất cao cho các trung tâm dữ liệu thế hệ mới. Virtual Services Platform 7000 cung cấp chi...
Virtual Services Platform 9000

Virtual Services Platform 9000 được thiết kế cho các trung tâm dữ liệu thế hệ mới và các ứng dụng lớn. Hệ thống cung cấp hiệu suất cao và khả năng mở rộng hàng đầu,...