Trang chủ / Sản phẩm / Wireless


AT-TQ2450

Sản phẩm AT-TQ2450 của Allied Telesis dành cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa đáp ứng các yêu cầu của doanh nghiệp. AT-TQ2450 hỗ trợ hai kênh radio, công nghệ MIMO, đa...
AT-TQ3600

AT-TQ3600 là dòng Access Point dành cho các doanh nghiệp của ALLIED TELESIS. Với các tính năng dành cho Enterprise, AT-TQ3600 đáp ứng các tiêu chí cơ bản cho...
AT-TQ2403

AT-TQ2403 là dòng Access Point dành cho Enterprise của ALLIED TELESIS thay cho dòng sản phẩm AT-WA7400. Với các tính năng dành cho Enterprise, AT-TQ2403 đáp ứng các...