Trang chủ / Sản phẩm / DAKTRONICS


Vanguard® v4 Professional Software

Vanguard Professional áp dụng kiểm soát mạnh mẽ các mạng DMS lớn từ các trung tâm quản lý giao thông. Vanguard Professional bao gồm tất cả các công cụ giám...
Vanguard® v4 Standard Software

Cài đặt  VanguardStandard trên máy tính để xem lại khả năng chẩn đoán, thử nghiệm và tạo ra thông điệp mạnh mẽ cho lĩnh vực này. Vanguard Standard được...
Digital Billboard Bulletin

Bảng quảng cáo kỹ thuật số được thiết kế tốt nhất cho ngành công nghệp. Khi nói đến bảng hiệu LED, chúng ta nghĩ rằng thêm các tính năng thông minh...
Digital Billboard Poster

Bảng quảng cáo kỹ thuật số được thiết kế tốt nhất cho ngành công nghệp. Khi nói đến bảng hiệu LED, chúng ta nghĩ rằng thêm các tính năng thông minh...
Digital Billboard Jr.Bulletin

Bảng quảng cáo kỹ thuật số được thiết kế tốt nhất cho ngành công nghệp. Khi nói đến bảng hiệu LED, chúng ta nghĩ rằng thêm các tính năng thông minh...
Digital Billboard Spectacular

Bảng quảng cáo kỹ thuật số được thiết kế tốt nhất cho ngành công nghệp. Khi nói đến bảng hiệu LED, chúng ta nghĩ rằng thêm các tính năng thông minh...
Indoor LED Video Displays

Được tạo ra cho các tính năng trong nhà yêu cầu chi tiết hình ảnh sinh động và góc nhìn rộng hơn, linh hoạt hơn, bộ sưu tập trưng bày SMD trong nhà...
Outdoor LED Video Displays

Màn hình Tri-Color AF-6200 cung cấp lịch biểu, thông tin đậu xe, hướng dẫn và quảng cáo cho khách du lịch trên các bệ ga hoặc trên các phương tiện trong...