Trang chủ / Sản phẩm / Message Displays


3200 Series 8 mm Tri-Color

Những màn hình Indoor / Outdoor nhỏ này cung cấp thông tin hữu ích và kịp thời, có thể nhìn thấy được lên đến 250 feet (76,2 m). Ma trận LED ba màu...
6200 Series 8 mm Tri-Color

Màn hình Tri-Color AF-6200 cung cấp lịch biểu, thông tin đậu xe, hướng dẫn và quảng cáo cho khách du lịch trên các bệ ga hoặc trên các phương tiện trong...