Trang chủ / Sản phẩm / IDK


HDC-H100-C

IDK HDC-TH200 là thiết bị truyền tín hiệu kỹ thuật số ở khoảng cách xa (HDMI/DVI) và Analog (hình và âm) thông qua dây cáp xoắn và cho phép chất...
HDC-TH200

The IDK HDC-TH200 là thiết bị truyền tín hiệu kỹ thuật số ở khoảng cách xa (HDMI/DVI) và Analog (hình và âm) thông qua dây cáp xoắn. Vì tín hiệu...
HDC-TH101/201/401

IDK HDC-TH101, 201, và 401 là bộ truyền nhận tín hiệu dạng HDBaseT. HDC-TH101, 201, và 401 đều có thể phân chia tín hiệu HDBaseT thành 4 tín hiệu HDMI cho đầu ra....
HDC-RH101/201/401

IDK HDC-RH101, 201, và 401 là các bộ nhận tín hiệu HDBaseT. HDC-RH101, 201, và 401 đều sử dụng thuật toán phân tán tín hiệu, bằng cách sử dụng bộ...
HDC-S200/HDC-S400

IDK HDC-S200 và S400 là thiết bị splitters giúp mở rộng tín hiệu HDBaseT bằng cách sử dụng bộ truyền nhận IDK HDC. Bằng cách sử dụng bộ truyền nhận, tín hiệu...
SWC-2000

IDK SWC-2000 là controller điều khiển từ xa cho MSD Series, FDX Series, và các sản phẩm của IP-NINJAR Series. SWC-2000 có thể đăng ký các lệnh điều khiển trên web và...
GF-100

IDK GF-100 là thiết bị phân tích cho các bộ kết nối sử dụng HDMI/DVI. GF-100 có thể sử dụng để kiểm tra các thiết bị source, giám sát việc chuyển đổi...
ICP-9401

Thiết bị xử lý IDK ICP-9401 là một thiết bị xử lý hình ảnh cao cấp, dễ dàng hiển thị lên tới bốn màn hình cùng lúc. Thiết bị ICP-9401 có...
FDX 16

IDK FDX-64 là thiết bị switcher cao cấp chấp nhận tất cả các định dạng tín hiệu từ HDMI/DVI, cáp xoắn đôi (HDBaseT), hoặc dây cáp quang. Nhờ đầu ra được lắp sẵn...
FDX-32

IDK FDX-32 là thiết bị switcher cao cấp chấp nhận tất cả các định dạng tín hiệu từ HDMI/DVI, cáp xoắn đôi (HDBaseT), hoặc dây cáp quang. Nhờ đầu ra được lắp sẵn...
FDX-64

IDK FDX-64 là thiết bị switcher cao cấp chấp nhận tất cả các định dạng tín hiệu từ HDMI/DVI, cáp xoắn đôi (HDBaseT), hoặc dây cáp quang. Nhờ đầu ra được lắp sẵn...
MSD 7200 series

Bộ IDK MSD-7200UHD là bộ switcher cao cấp được xây dựng kèm scan converter, cho phép tới 9 đầu vào và 4 đầu ra. Đầu vào video có tới 9 cổng kỹ thuật số...
MSD-5400 series

Bộ IDK MSD-5400 Switchers cung cấp cho đầu vào 5 cổng kỹ thuật số (HDMI) 4 cổng analog, đầu ra có từ 1 đến 4 cổng kỹ thuật số. Các switchers này được lắp sẵn bộ  scan...
MSD-402

IDK MSD-402 là bộ switcher cung cấp 4 đầu vào và 2 đầu ra cùng với bộ scan converter được lắp sẵn. Đầu vào gồm 2 cổng HDBaseT và 2 cổng HDMI/DVI. Về hình ảnh, tất...
MSD-501/MSD-502

Thiết bị IDK MSD-501 và MSD-502 đều sử dụng multi switchers với đầu vào gồm 3 cổng digital (HDMI) và 2 cổng analog. Thêm vào đó, ở đầu ra có 1 cổng HDMI và 1 cổng...
MSD-701/ MSD-702

Thiết bị IDK MSD-701 and MSD-702 đều là các switchers sử dụng 4 cổng kỹ thuật số (HDMI) và 1 cổng kỹ thuật số hoặc analog tùy ý và them 2 cổng analog nữa. Thêm...