Trang chủ / Sản phẩm / AV Over IP Products


NJR-01UHD

IDK NJR-01UHD là một bộ truyền nhận tín hiệu HDMI trong khoảng cách xa bằng cáp quang. Bộ truyền nhận NT-T01UHD/NT-R01UHD không chỉ đóng vai trò là truyền nhận...
NJR-04HD

 IDK NJR-01UHD là một bộ truyền nhận tín hiệu HDMI trong khoảng cách xa bằng cáp quang. Bộ truyền nhận NT-T01UHD/NT-R01UHD không chỉ đóng vai trò là truyền nhận...
NJR-CTB

Hộp điều khiển NJR-CTB là phần mềm quản lý trong bộ sản phẩm IP-NINJAR. NJR-CTB có thể kiểm tra tình trạng thiết bị, thiết lập cài đặt thông số video và điều...