Trang chủ / Sản phẩm / HDMI Analyzer


GF-100

IDK GF-100 là thiết bị phân tích cho các bộ kết nối sử dụng HDMI/DVI. GF-100 có thể sử dụng để kiểm tra các thiết bị source, giám sát việc chuyển đổi...