Trang chủ / Sản phẩm / Controller


SWC-2000

IDK SWC-2000 là controller điều khiển từ xa cho MSD Series, FDX Series, và các sản phẩm của IP-NINJAR Series. SWC-2000 có thể đăng ký các lệnh điều khiển trên web và...