Trang chủ / Sản phẩm / Digital(HDMI) Extender


HDC-H100-C

IDK HDC-TH200 là thiết bị truyền tín hiệu kỹ thuật số ở khoảng cách xa (HDMI/DVI) và Analog (hình và âm) thông qua dây cáp xoắn và cho phép chất...
HDC-TH200

The IDK HDC-TH200 là thiết bị truyền tín hiệu kỹ thuật số ở khoảng cách xa (HDMI/DVI) và Analog (hình và âm) thông qua dây cáp xoắn. Vì tín hiệu...
HDC-TH101/201/401

IDK HDC-TH101, 201, và 401 là bộ truyền nhận tín hiệu dạng HDBaseT. HDC-TH101, 201, và 401 đều có thể phân chia tín hiệu HDBaseT thành 4 tín hiệu HDMI cho đầu ra....
HDC-RH101/201/401

IDK HDC-RH101, 201, và 401 là các bộ nhận tín hiệu HDBaseT. HDC-RH101, 201, và 401 đều sử dụng thuật toán phân tán tín hiệu, bằng cách sử dụng bộ...
HDC-S200/HDC-S400

IDK HDC-S200 và S400 là thiết bị splitters giúp mở rộng tín hiệu HDBaseT bằng cách sử dụng bộ truyền nhận IDK HDC. Bằng cách sử dụng bộ truyền nhận, tín hiệu...