Trang chủ / Giải pháp / Hội nghị truyền hình

Giải pháp Video Conference cho doanh nghiệp lớn và nhà cung cấp dịch vụ
Hội nghị truyền hình đa điểm sử dụng MCU của radvision là dạng HNTH có quy mô lớn nhiều điểm cùng tham gia họp với thời gian thực. Cho phép mọi người tham dự có thể cảm nhận giao tiếp tự nhiên thông qua video (hình + tiếng). Phù hợp với điều kiện và hạ tầng truyền dẫn.
Giải pháp Video Conference cho doanh nghiệp vừa và nhỏ (4Site, 9Site) Soft MCU
Giải pháp Hội nghị truyền hình sử dụng Soft MCU của RADVISION, tích hợp với Codec SCOPIA XT1000 Serial có thể kết nối 4 điểm hoặc 9 điểm hội nghị truyền hình. Phù hợp với các doanh nghiệp vừa và nhỏ có số điểm truy cập ít...