Trang chủ / Giải pháp / Hội nghị truyền hình

Giải pháp HNTH sử dụng MCU cứng
Hội nghị truyền hình đa điểm sử dụng MCU của Avaya là dạng HNTH có quy mô lớn nhiều điểm cùng tham gia họp với thời gian thực. Cho phép mọi người tham dự có thể cảm nhận giao tiếp tự nhiên thông qua video (hình + tiếng). Phù hợp với điều kiện và hạ tầng truyền dẫn.
Giải pháp HNTH SMB4/SMB9
Giải pháp Hội nghị truyền hình sử dụng Soft MCU của Avaya, tích hợp với Codec SCOPIA XT Serial có thể kết nối 4 điểm hoặc 9 điểm hội nghị truyền hình. Phù hợp với các doanh nghiệp vừa và nhỏ có số điểm truy cập ít...