Trang chủ / Hỗ trợ / Hỗ trợ công nghệ

D1(4CIF), Half(2CIF), CIF là gì ?
CIF (Common Intermediate Format) là thuật ngữ để xác định độ phân giải định dạng hình ảnh có thể tạo ra.
Các mức độ hình ảnh chuẩn bao gồm:
  • CIF: 352x240
  • 2CIF: 704x240 (Half)
  • 1/2 D1: 352 x 480
  • 2/3 D1: 464 x 480
  • 4CIF: 704x480 (D1)
 

 

Bảng trên cho thấy các tỷ lệ giữa dòng quét của khung hình (TVL - TV line) camera giám sát và độ phân giải hình ảnh CIF kiến nghị sử dụng:

Acceptable - Chấp nhận được: chất lượng hình ảnh mất mát đáng kể, nhưng vẫn có thể sử dụng tùy thuộc vào ứng dụng
Good - Tốt: Khá hơn, nhưng hiệu quả hình ảnh chưa tốt
Better - Tốt hơn: Tối ưu hóa hình ảnh (mặc định khuyến cáo)
Best - Tốt nhất: Như là hoàn hảo nhất có thể
Unnecessary - Không cần thiết: Có thể gây lãng phí khi nén hình ảnh theo chuẩn này, gây tốn bộ nhớ, nguồn hình ảnh không tương xứng khả năng.


Facebook Twitter Google Bookmarks Email cho bạn bè Tao ban in trên trang