Trang chủ / Hỗ trợ / Hỗ trợ dịch vụ S-Cloud

Hướng dẫn cài đặt dịch vụ S-Cloud Online Meeting cho PC/MAC
 CÀI ĐẶT S-CLOUD ONLINE MEETING CLIENT
 Truy cập vào trang web http://scloudolm.net : sau đó nhấn vào “Sign In”.
 Đăng nhập “ User” và “ Password” được cấp bởi người quản trị đã cấp của bạn.
 Nhấn vào “Update” để tiến hành cài đặt “ S-Cloud client”.
1. Yêu cầu:
  • Có tài khoản đăng nhập “S-Cloud Online Meeting” do người quản trị cung cấp.
  • Khuyến cáo dùng IE, Firefox hay Safari để cài đặt “S-Cloud Online Meeting”, không nên dùng Chrome để cài đặt vì bạn có thể bị lỗi fonts trong quá trình cài đặt.
2. Cài đặt ứng dụng “Contact List” và phần mềm hỗ trợ.

2.1 Cài đặt ứng dụng “Contact List”.

Bước 1 : Truy cập vào trang web http://scloudolm.net : sau đó nhấn vào “Sign In”.


Bước 2: Đăng nhập “ User” và “ Password” được cấp bởi người quản trị đã cấp của bạn.


Bước 3 : Nhấn vào “Update” để tiến hành cài đặt “Scopia Destkop Pro”.


Bước 4 : Trong cửa sổ “ Scopia Desktop Update” tích lựa chọn “Contact List”, “SCOPIA Add-in for Microsoft Office Outlook”. Sau đó nhấn vào “Install “ đề tiến hành cài đặt “Contact List”.


Bước 5: Khi quá trình Download và cài đặt kết thúc, ứng dụng “ Contact List” hiện ra. Bạn đăng nhập với “User” và “Password” được cấp bời người quản trị của bạn.


3. Cài đặt phần mềm hỗ trợ.

3.1 Quicktime.

Bước 1: Truy cập vào trang chủ http://scloudolm.net sau đó “Sign In” với “User và password” của bạn được cấp bởi người quản trị của bạn.
Bước 2: Nhấn vào thẻ “Watch Webcast”.


Bước 3 : Nhấn vào link “Quicktime 7.4.5 or greater” để tiến hành download và cài đặt phần mềm.


3.2 Streaming


Bước 1: Truy cập vào trang chủ http://scloudolm.net sau đó “Sign In” với “User và password” của bạn được cấp bởi người quản trị của bạn.
Bước 2 : Nhấn vào Watch Recording.


Bước 3 : Nhấn vào “ Download the Plug-In” để tiến hành download và cài đặt.


Kết thúc cài  S-Cloud Online Meeting Client và các phần mềm hỗ trợ.
Facebook Twitter Google Bookmarks Email cho bạn bè Tao ban in trên trang