StarviewInt » Tìm kiếm

Quantum Elite
Quantum Elite
The Extron Quantum® Elite is an HDCP-compliant, scalable, expandable videowall processor configurable to support a variety of input, output, and windowing capabilities. It features high performance video scaling capable of producing very high quality images....
Quantum Connect
Quantum Connect
The Extron Quantum® Connect is an HDCP-compliant videowall processor that delivers the same high quality video scaling, windowing capability, and reliable, real-time performance as Extron's flagship Quantum Elite. Quantum Connect is ideal for small to...
Christie TVC-700 digital display wall processor
Christie TVC-700 digital display wall processor
Christie® TVC-700 được thiết kế để hiển thị linh hoạt xử lý đồ họa đặc biệt và nhiều tùy chọn đầu vào và đầu ra. Christie® TVC-700 cung cấp sự linh hoạt để hiển thị...
Christie TVC-1700 video wall processor
Christie TVC-1700 video wall processor
Hệ thống Christie® TVC-1700 rất linh hoạt, được xây dựng cho hệ thống màn hình hình thị, mang đến cho bạn sức mạnh và tính năng bạn cần để xử lý hầu hết các...
Công ty TNHH TIN HỌC LONG GIA
Công ty TNHH TIN HỌC LONG GIA
Công ty TNHH TIN HỌC LONG GIA là một trong những đơn vị đi đầu trong việc phân phối và cung cấp giải pháp thiết bị hội nghị truyền hình của các hãng Polycom, RADVISION …...
Giải pháp Video Conference cho doanh nghiệp lớn và nhà cung cấp dịch vụ
Hội nghị truyền hình đa điểm sử dụng MCU của radvision là dạng HNTH có quy mô lớn nhiều điểm cùng tham gia họp với thời gian thực. Cho phép mọi người tham dự có thể cảm ...
Giải pháp Video Conference cho doanh nghiệp vừa và nhỏ (4Site, 9Site) Soft MCU
Giải pháp Hội nghị truyền hình sử dụng Soft MCU của RADVISION, tích hợp với Codec SCOPIA XT1000 Serial có thể kết nối 4 điểm hoặc 9 điểm hội nghị truyền hình. Phù hợp với...