StarviewInt » Tìm kiếm

Avaya Scopia XT4300
Avaya Scopia XT4300
Sản phẩm Scopia XT4300 cho chất lượng hình ảnh HD 1080p/60fps, sản phẩm được tích hợp những công nghệ nén hình ảnh và âm thanh tiên tiến H264, SVC cho chất lượng âm thanh...
 Scopia Elite 6000 Series MCU
Scopia Elite 6000 Series MCU
Scopia Elite 6000 là dòng MCU hội nghị truyền hình đa điểm thế hệ tiếp theo của Avaya. Cho chất lượng hình ảnh full HD 1080p/60fps, hai luồng video và chia sẻ ứng dụng. 
Giải pháp HNTH sử dụng MCU cứng
Hội nghị truyền hình đa điểm sử dụng MCU của Avaya là dạng HNTH có quy mô lớn nhiều điểm cùng tham gia họp với thời gian thực. Cho phép mọi người tham dự có thể cảm nhận...
Giải pháp HNTH SMB4/SMB9
Giải pháp Hội nghị truyền hình sử dụng Soft MCU của Avaya, tích hợp với Codec SCOPIA XT Serial có thể kết nối 4 điểm hoặc 9 điểm hội nghị truyền hình. Phù hợp với các...