StarviewInt » Tìm kiếm

Vanguard® VX-2428 & VX-2420 Dynamic Message Signs
Vanguard® VX-2428 & VX-2420 Dynamic Message Signs
DMS có độ phân giải cao linh hoạt với thiết lập một kết nối tinh thể rõ ràng giúp người lái xe sử dụng các ứng dụng điều khiển chạy theo làn xe của mình. Mặt nạ...
Quantum Elite
Quantum Elite
The Extron Quantum® Elite is an HDCP-compliant, scalable, expandable videowall processor configurable to support a variety of input, output, and windowing capabilities. It features high performance video scaling capable of producing very high quality images....
Quantum Connect
Quantum Connect
The Extron Quantum® Connect is an HDCP-compliant videowall processor that delivers the same high quality video scaling, windowing capability, and reliable, real-time performance as Extron's flagship Quantum Elite. Quantum Connect is ideal for small to...