Contact Center Control Manager

Avaya Contact Center Control Manager cung cấp quản trị vận hành tập trung dành riêng cho Ứng dụng Avaya Contact ...

Avaya Aura® Contact Center

Avaya one-X® Agent là một ứng dụng phần mềm máy tính để bàn được xây dựng đặc biệt để đáp ứng nhu cầu của các đạ...

Avaya one-X® Agent

Avaya one-X® Agent là một ứng dụng phần mềm máy tính để bàn được xây dựng đặc biệt để đáp ứng nhu cầu của các đạ...

Interaction Center

Bộ phần mềm Trung tâm Tương tác cung cấp kiểm soát cấp doanh nghiệp đối với liên lạc của trung tâm liên lạc trên...

Social Media Manager

Avaya Social Media Manager cho phép bạn theo kịp những gì khách hàng mong muốn và khách hàng sẽ nói. Nó giúp bạn...

Avaya One Touch Video

Tận dụng video dưới dạng kênh vào trung tâm liên lạc của bạn. Avaya One Touch Video cho phép các phiên hợp tác t...

Business Advocate

Business Advocate quản lý tất cả các tương tác trò chuyện bằng giọng nói, email và trò chuyện qua một hàng đợi p...

Avaya Aura® Call Center Elite

Phần mềm định tuyến cuộc gọi Elite của Trung tâm cuộc gọi là một ứng dụng Phân phối cuộc gọi tự động nhằm tối đa...