Avaya Equinox® H.323 Edge

Avaya Equinox® H.323 Edge cung cấp một tường lửa hoàn chỉnh và giải pháp truyền tải NAT và hỗ trợ kết nối an toà...

Avaya Equinox® Streaming and Recording

Để truyền phát và ghi lại các hội nghị, Avaya đã phát triển Máy chủ ghi và phát trực tuyến Avaya Equinox® (Truyề...

Avaya Equinox® Media Server

Avaya Equinox® Media Server là một máy chủ phương tiện ảo với các thành phần tích hợp sau để xử lý phương tiện v...

Avaya Equinox® Management

Quản trị viên hệ thống sử dụng Avaya Equinox® Management để kiểm soát các thiết bị mạng video, chẳng hạn như cổn...

Scopia Elite 6000 Series MCU

Scopia Elite 6000 Series MCU là nền tảng thế hệ tiếp theo của Radvision, dành cho hội nghị nhiều bên. 1080p / 60...