PSC-1202 Sequence Power Control Unit

 ·    Bật/tắt bộ điều khiển nguồn
 ·    Điều khiển cổng RS-485 lên đến 15 thiết bị

Bộ điều khiển nguồn PSC-A122

· Điều khiển tự động bật / tắt AC 
· Bật / kích hoạt danh bạ