Christie Terra- R

Bộ thu tín hiệu Christie® được thiết kế để cung cấp dữ liệu và điều khiển nghe nhìn từ hệ thống SDVoE đến màn hì...

Christie Terra Processor

Bộ điều khiển Christie® Terra cung cấp cho bạn toàn bộ, kiểm soát vận hành an toàn và quản lý các hệ thống SDVoE...

Christie Terra-T

Christie® Spyder X20 kết hợp sức mạnh của bộ xử lý video với tính linh hoạt của trình chuyển đổi ma trận video đ...

Christie Spyder X20 video processor

Christie® Spyder X20 kết hợp sức mạnh của bộ xử lý video với tính linh hoạt của trình chuyển đổi ma trận video đ...

Christie Phoenix Quad-T

Christie® Phoenix Quad-T bổ sung bốn đầu vào 4K trên mỗi đơn vị vào hệ thống Phoenix, giúp mở rộng khả năng giám...

Christie Phoenix Controller

Phòng điều khiển không còn bị giới hạn ở một vị trí. Christie® Phoenix® vượt qua các bức tường vật lý của phòng ...

Christie Phoenix EP – powerful embedded processing

Christie® Phoenix® EP là bộ xử lý phân tán mạng, cài đặt trực tiếp vào màn hình Christie tương thích.