Clarity LED3 Series

Lý tưởng cho khách hàng phòng điều khiển yêu cầu màn hình liền mạch, Leyard Clarity LED3 Series là một dòng hoàn chỉnh của màn hình video chiếu phía ...

Planar's Clarity® c70HD-LED3

Planar's Clarity® c70HD-LED3 là một bức tường video chiếu phía sau được chiếu sáng bằng đèn LED 70 "HD mang lại hiệu suất tiết kiệm điện và tuổi thọ ...

Planar's Clarity® c50HD-LED3

Planar's Clarity® c50HD-LED3 là một bức tường video chiếu phía sau được chiếu sáng bằng đèn LED HD 50 "mang lại hiệu suất tiết kiệm điện và tuổi thọ ...

Planar's Clarity® c80RP-LED3

Clarar® c80RP-LED3 của Planar là một bức tường video chiếu phía sau được chiếu sáng bằng đèn LED 80 "mang lại hiệu suất tiết kiệm điện và tuổi thọ hà...