STARVIEW TRANSPARENT OLED TOUCH SCREEN

Màn hình cảm ứng OLED trong suốt là một bước phát triển mới tuyệt vời trong công nghệ hiển thị và bảng hiệu kỹ thuật số.

STARVIEW SV65-V650L LCD DISPLAY

Màn hình LCD Starview SV65-V6560L hoàn hảo để thêm vào lớp học, phòng họp và các không gian chung khác, nơi mọi người thường cộng tác. 

STARVIEW STWB SERIES

Bảng tương tác màn hình cảm ứng với OPS All In One PC áp dụng công nghệ tương tác cảm ứng đa điểm tiên tiến tích hợp bảng tương tác, TV, âm thanh, má...

Digital Signage Kiosk SVLK Series

Dòng sản phẩm sê-ri SVLK Kiosk Signage kỹ thuật số của chúng tôi được thiết kế cho các khu vực có lượng người qu...

Starview LCD Touch Panel

Bảng tương tác màn hình cảm ứng với OPS All In One PC áp dụng công nghệ tương tác đa chạm tiên tiến tích hợp bảng trắng tương tác, TV, âm thanh, máy ...