Starview SC-MBT31

Âm thanh tuyệt vời cho mọi ứng dụngTừ các giải pháp âm thanh hoàn chỉnh cho quy mô lớn nhất của quốc hội hoặc hội nghị liên chính phủ, đến các thiết ...

SDLP 60inch Series Rear Projection Video Wal

Starview SDLP 60 inch Series là một dòng hoàn chỉnh của màn hình chiếu sau video wal...

SDLP 70inch Series Rear Projection Video Wall

Starview SDLP 70 inch Series là một dòng hoàn chỉnh của màn hình chiếu sau video wa...

DTDLP-LA70 70 inch Rear Projection Video Wall

Starview’s Laser Video wall là màn hình ghép Video Full HD chiếu sau, dựa trên Laser...

STARVIEW CEDLP-HB70

Starview’s Laser Video wall là màn hình ghép Video Full HD chiếu sau, dựa trên Laser...